logo

Schermvereniging Porthos

Op 30 juli 2010 is in Veghel de schermvereniging "Porthos" opgericht.
De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 50513583.
Aan een huishoudelijk reglement wordt nog gewerkt.

In het kader van de nieuwe wet abonnementen en lidmaatschappen moet het mogelijk zijn om een lidmaatschap op dezelfde manier te beeindigen als aan te vragen. Voor Porthos is dat schriftelijk of via een e-mail.

Voorlopig bestaat het bestuur uit Rob van Hooijdonk (voorzitter) en Vic Hartog (secretaris en penningmeester).

De vereniging heeft een aanvraag ingediend voor lidmaatschap van de KNAS en is daar ingeschreven onder nummer 4019.

Op 17 aug mochten we daarop de volgende e-mail ontvangen:
Wat een goed initiatief om een nieuwe schermvereniging op te starten.
Ik ben erg blij met jullie actie en wens jullie veel succes en plezier met Porthos.
Met vriendelijke groet,
Peter Sorber
Voorzitter KNAS